Formy finansowania i inwestycji Sposób na rozwój finansowy spółki

W związku z rozwojem gospodarczym spółki coraz chętniej szukają innych niż kredyty form finansowania swojej działalności. Wiąże się to także z rosnącym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych uczestników rynku kapitałowego innymi formami inwestycji niż tradycyjny rynek akcji.

Najczęstszymi formami inwestycji proponowanymi przez spółki są: zakup zabezpieczonych obligacji korporacyjnych, nabycie udziałów w spółkach celowych (sp. z o.o.) powołanych do realizacji danych kontraktów lub zakup nieruchomości.